FI SV EN

Anvisningar och författningar som gäller statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation redogör för målen, principerna och metoderna för samt organiseringen av statsförvaltningens kommunikation. Rekommendationen omarbetades i september 2010.

Riktlinjer för statsrådets strategiska kommunikation

Åtgärderna och redskapen för den strategiska kommunikationen används för att informera om sådana omfattande och principiellt viktiga ärenden som ska avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde. I den strategiska kommunikationen kan det också vara fråga om andra gemensamma special- eller spetsprojekt som fastställts av statsministern, de ministrar som ansvarar för ärendet eller av regeringen.

Statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden

Anvisningarna för statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden reviderades 2013.

Författningar och andra anvisningar och rekommendationer som gäller och berör statsförvaltningens kommunikation