Hoppa till innehåll
Det arktiska Finland

Det arktiska Finland

Finland är och har alltid varit ett arktiskt land. Begreppet arktisk innefattar mycket mera än ett geografiskt nordiskt läge. Det innefattar också kompetens och kreativitet, en hög levnadsstandard, en fungerande infrastruktur, livsvärden med grund i den rena naturen och en förmåga att lösa olika problem.

Läs mera

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet

Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017–2019. Det tvååriga ordförandeskapet inleds i maj 2017. Finland tar över ordförandeskapet efter Förenta staterna.

Läs mera

Samarbetet för Arktis

Samarbetet för Arktis

Samarbetet för Arktis sker på många olika nivåer. Den centrala, nationella aktören är den delegation för arktiska frågor som har tillsatts av statsrådets kansli och som sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis.

Läs mera

Meny