FI SV EN

Alexander Stubb Finlands kandidat till Europeiska investeringsbankens styrelse

Finansministeriet Statsrådets kommunikationsavdelning 15.6.2017 13.39
Pressmeddelande 295/2017
Alexander Stubb Finlands kandidat till Europeiska investeringsbankens styrelse

Statsrådet beslutade den 15 juni 2017 att utnämna riksdagsledamot Alexander Stubb till finska statens kandidat till Europeiska investeringsbankens styrelse för mandatperioden som löper ut den 31 augusti 2019. Det är fråga om uppdraget som vice generaldirektör.

Jan Vapaavuori, som nu är borgmästare i Helsingfors, har tidigare representerat Finland, Österrike, Sverige, Lettland, Litauen och Estland vid Europeiska investeringsbankens styrelse. Finland har enligt ett avtal som ingåtts mellan de ovan nämnda länderna rätt att utse en kandidat till vice generaldirektör för mandatperioden som löper ut den 31 augusti 2019. Det egentliga utnämningsbeslutet fattas av Europeiska investeringsbankens fullmäktige, Board of Governors, på framställning av förvaltningsrådet (Bank of Directors). 

Europeiska investeringsbanken (EIB) leds och dess förvaltning sköts av ett fullmäktige, ett förvaltningsråd och en styrelse. Styrelsen (Management Committee) består av generaldirektören och åtta vice generaldirektörer som bankfullmäktige utnämner på förslag av förvaltningsrådet. Styrelsen svarar under generaldirektörens ledning för bankens operativa verksamhet, den bereder besluten för förvaltningsrådet och ser till att besluten verkställs. Finland, Sverige, Österrike samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen utgör en landgrupp med en gemensam styrelseledamot, dvs. vice generaldirektör (Vice President).

Ytterligare information:

Risto Artjoki, statssekreterare, tfn  0295 530 524, fornamn.efternamn@vm.fi

Kristina Sarjo, finansråd, tfn 0295 530 055, fornamn.efternamn@vm.fi