FI SV EN

Annika Saarikko utnämndes till familje- och omsorgsminister i Sipiläs regering

Social- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning 10.7.2017 14.55
Pressmeddelande 341/2017
Annika Saarikko utnämndes till familje- och omsorgsminister i Sipiläs regering

Republikens president utnämnde måndagen den 10 juli Annika Saarikko till familje- och omsorgsminister. Samtidigt befriade republikens president Juha Rehula från uppdraget som minister.

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 10 juli fattades det beslut om ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare. Det beslutades också att en redogörelse för bindningar ska lämnas till riksdagen. Statssekreterare Jari Partanen utsågs att fortsätta som statssekreterare för Centerns regeringsgrupp. Minister Saarikko avlade tjänste- och domareden när sammanträdet inleddes.

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, statsrådets kansli

Minister Saarikkos personuppgifter 

Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare