FI SV EN

Gemensamt uttalande av ordförandena för riksdagspartierna och Blåa riksdagsgruppen 6.9.2017

Statsrådets kommunikationsavdelning 6.9.2017 18.07 | Publicerad på svenska 6.9.2017 kl. 19.31
Pressmeddelande 387/2017

Vi har fört en konstruktiv diskussion och uppdaterar lägesbilden gällande den inre säkerheten och medborgarnas oro.

Vi tillråder en sansad, faktabaserad och respektfull dialog. Oskyldiga får inte skuldbeläggas. 

Vi litar på den finländska rättsstaten och på myndigheternas verksamhet. Vi har förbundit oss till ett kontinuerligt förbättrande.

Vi fördömer terrorism i alla dess former skarpt, liksom alla typer av våld och hatpropaganda.

Vi förbinder oss i egenskap av partiernas företrädare att sörja för Finlands säkerhet och enighet och för att tillsammans diskutera dessa frågor regelbundet. 

Juha Sipilä, statsminister, Centerns ordförande

Petteri Orpo, Samlingspartiets ordförande

Sampo Terho, Blåa riksdagsgruppen, ordförande

Antti Rinne, SDP:s ordförande

Laura Huhtasaari, Sannfinländarnas vice ordförande

Touko Aalto, De Grönas ordförande

Li Andersson, Vänsterförbundets ordförande

Anna-Maja Henriksson, SFP:s ordförande

Sari Essayah, Kristdemokraternas ordförande