FI SV

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om finansiering av kostnader för migration

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.6.2017 9.53 | Publicerad på svenska 9.6.2017 kl. 11.56
Pressmeddelande 284/2017

EU-ministerutskottet fastställde vid sitt möte den 9 juni Finlands förhandspåverkan på EU:s nästa budgetram (2021–), i synnerhet när det gäller finansiering av kostnader för migration. I EU:s fleråriga budgetram fastställs budgettaket för EU:s årliga budgetar.

Med tanke på att en del av medlemsstaterna har varit tvungna att svara för en betydande del av de kostnader som orsakas av migration bör det enligt Finlands synpunkt i allt större utsträckning anvisas sammanhållningsmedel för dessa kostnader. Finland anser att det är viktigt att kostnader för vidarebosättning, effektiv återresa och integration kompenseras i tillräcklig utsträckning med EU-finansiering.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Rådet (jordbruk och fiske) 12.6
  • Eurogruppen och Ekofin 15–16.6
  • Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård) 15–16.6

Den viktigaste punkten på dagordningen i rådet för jordbruk och fiske är förordningen om ekologisk produktion. Medlemsstaterna väntas ta ställning till om det ännu är skäl att fortsätta trepartsförhandlingarna i fråga om förordningen.

Eurogruppen fortsätter att behandla den andra halvtidsöversynen av programmet för finansiellt stöd till Grekland. Målet är att eurogruppen når samförstånd om den andra halvtidsöversynen och tillhörande lånebetalning. Centrala teman i Ekofinrådet är bankunionen, förhindrandet av finansiering av terrorism och den reducerade mervärdesskattesatsen för elektroniska publikationer.

I rådet för sysselsättning, socialpolitik och hälso- och sjukvård diskuteras direktivet om utstationerade arbetstagare.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli