FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Konsekvenserna av de internationella klimat- och miljöbestämmelserna inom sjöfarten har utretts med avseende på näringslivet i Finland

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.6.2017 11.26
Pressmeddelande 326/2017
Konsekvenserna av de internationella klimat- och miljöbestämmelserna inom sjöfarten har utretts med avseende på näringslivet i Finland

Projektet MERSU (Merenkulun ympäristösääntely ja Suomen elinkeinoelämä) har genomförts som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. I projektet bedömdes vilka konsekvenser de internationella miljöbestämmelserna inom sjöfarten har för näringslivet i Finland. Det har redan fattats beslut om bestämmelserna och de träder eventuellt i kraft i framtiden.

De internationella miljöbestämmelsernas kostnadseffekt för Finlands utrikeshandel till sjöss uppskattas åren 2020–2025 uppgå till 25–40 miljoner euro per år, vilket motsvarar cirka 0,1–0,2 procent av finländska företags logistikkostnader. Kostnadsbelastningen gäller särskilt sådana branscher där det transporteras mycket till sjöss, det vill säga metall-, skogs- och kemiindustrin.

De ändrade bestämmelserna skapar också en betydande global marknad för lösningar som minskar fartygs utsläpp och energiförbrukning. I fråga om sådan teknik hör många finländska företag till världstoppen och har därmed goda förutsättningar att utnyttja affärsverksamhetspotentialen.

Också i sjöfartsbranschen planeras det en begränsning av växthusgasutsläpp genom ekonomiska styrsätt. Som de huvudsakliga alternativen har man föreslagit utsläppshandel eller bunkeravgifter, men inga beslut har ännu fattats. I MERSU-projektet uppskattades det att en begränsning av växthusgasutsläpp genom utsläppshandel skulle innebära för näringslivet i Finland en ytterligare kostnadsökning på cirka 25–30 miljoner euro per år. I denna bedömning utgår man från att bestämmelserna träder i kraft inom EU redan 2023 och att den andel som överskrider utsläppsmålet verkställs genom handel med koldioxidutsläppsrätter till ett pris av åtta US-dollar per ton. 

Man strävar efter att förbättra fartygs energieffektivitet och därigenom minska växthusgasutsläppen med hjälp av energieffektivitetsindexet EEDI. I de förhandlingar som gäller EEDI-indexets olika faser bör man för Finlands del särskilt beakta vilka konsekvenser bestämmelserna har för vintersjöfarten och fartygs drift i is. 

De striktare miljöbestämmelserna kommer globalt sett att påskynda förnyelsen av fartygsbeståndet, vilket bland annat innebär att antalet fartyg som använder kondenserad metangas (LNG) och återvinningen av fartyg ökar. De ändrade bestämmelserna skapar också affärsmöjligheter för bland annat tillverkare av utrustning, systemleverantörer, fartygsplanerare samt reparations- och nedmonteringsdockor. Många finländska företag ligger i täten när det gäller produktutveckling i denna bransch.

Projektet MERSU förverkligades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016.

Rapporten (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Ari-Pekka Manninen, enhetschef, trafikråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 626, ari-pekka.manninen(at)lvm.fi och Sari Repka, projektchef, Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitet, tfn 040 801 9206, sari.repka(at)utu.fi