FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
MyData-utredningen erbjuder metoder för uppföljning och utnyttjande av informationsflöden som gäller en individs eget liv

Statsrådets kommunikationsavdelning 1.9.2017 10.00 | Publicerad på svenska 1.9.2017 kl. 12.08
Pressmeddelande 383/2017
MyData-utredningen erbjuder metoder för uppföljning och utnyttjande av informationsflöden som gäller en individs eget liv

Som en del av sin dagliga verksamhet samlar den offentliga förvaltningen in en stor mängd olika slags uppgifter om bland annat personer. Ett växande antal privata aktörer och aktörer inom den offentliga förvaltningen använder dessa uppgifter för att producera olika tjänster. Människor vet dock sällan till vilka ändamål de uppgifter som gäller dem används och de kan ofta inte bestämma över hur uppgifterna ska behandlas.

I en i dag den 1 september publicerad utredning, där man har kartlagt MyDatas konsekvenser för den offentliga förvaltningens verksamhet, presenteras en ny modell för utnyttjande av de personuppgifter som den offentliga förvaltningen samlat in. Med MyData avses sådana personuppgifter i fråga om vilka individen själv kan påverka hur de används. Modellen erbjuder individen praktiska metoder att följa upp och hantera användningen av uppgifter som gäller honom eller henne själv.

I utredningen föreslås det att individen ska kunna hantera uppgifter om sig själv och användningen av dessa med hjälp av den nya tjänsten MyData. I tjänsten kan individen se all den information om sig själv som den offentliga förvaltningen samlat in och välja att dela informationen till andra tjänster. Därmed blir det också möjligt att utnyttja informationen på ett mångsidigt sätt som inte försvagar tillförlitligheten eller integritetsskyddet. Metoderna för delning av information stöder också utvecklingen av nya, individuella offentliga tjänster.

I rapporten undersöktes konsekvenserna av MyData genom tre fallstudier. Det som undersöktes var förhållandet mellan MyData och befolkningsdatasystemet, utnyttjandet av de personuppgifter som uppkommer i hälso- och sjukvården och utvecklingen av transporttjänster. Särskilt utreddes de risker som hänför sig till integritetsskydd och fri portabilitet för information.

Utredningen har gjorts av Open Knowledge Finland ry, Oxford Research Oy, Aatos Technologies Oy och Sundcon Oy. Utredningen gjordes inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017 och under ledning av en styrgrupp vid finansministeriet.

Rapporten (på finska)

Ytterligare information: Aleksi Knuutila, forskare, Open Knowledge Finland ry, tfn 041 499 8740, aleksi.knuutila (at) okf.fi

Ytterligare information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet tietokayttoon.fi