FI SV

Statsminister Sipilä och minister Tiilikainen: Ungdomarna kan påskynda den hållbara utvecklingen

Miljöministeriet Statsrådets kommunikationsavdelning 15.2.2017 14.24 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 16.03
Pressmeddelande

Onsdagen den 15 februari framförde regeringen till riksdagen sin plan för genomförandet av FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda230. Regeringen ska genomföra programmet i samarbete med intressentgrupperna och vill särskilt öka ungdomarnas aktivitet inom verksamheten för hållbar utveckling.

I anknytning till den nationella kommission för hållbar utveckling som leds av statsminister Juha Sipilä ska det bildas en ny Agenda230-grupp för unga, där medlemmarna i egenskap av unga agenter för Finlands hållbara utveckling ska påskynda regeringens och kommissionens arbete.  Agenterna ska tillsammans med kommissionen delta i planerandet, genomförandet, uppföljningen och idé-skapandet i fråga om den hållbara utvecklingen.

”Den hållbara utvecklingen överskrider gränserna mellan generationerna. Ungdomarna har mycket att ge och många fräscha idéer när det gäller arbetet för en hållbar framtid”, säger statsminister Sipilä.

Agenda230-gruppen för unga har också till uppgift att kommunicera om den hållbara utvecklingens utmaningar och att inspirera ungdomarna att delta i arbete för hållbar utveckling på sin egen ort. Syftet är att inkludera barn och ungdomar i deras egna miljöer; skolor och hobbyer samt evenemang som är riktade till ungdomar.  

”Det innebär en väldig utmaning att styra in vårt samhälle på en hållbar väg, och det kräver satsningar av oss alla. Ungdomsagenterna är ett ypperligt sätt att skapa förändring på gräsrotsnivå bland ungdomarna”, poängterar Kimmo Tiilikainen, vice ordförande i kommissionen för hållbar utveckling och jordbruks- och miljöminister.

Finlands Ungdomssamarbete Allians rf samordnar ansökningsprocessen och ser till att det till agenter väljs unga kvinnor, män, flickor och pojkar med olika bakgrund från hela Finland. Gruppen ska åtminstone vara aktiv fram till slutet av mandatet för den nuvarande kommissionen för hållbar utveckling, dvs. till år 2019. Medlemmarna väljs för ett år åt gången, vilket gör att flera ungdomar får chansen att delta.

I regeringens Agenda230 beskrivs tyngdpunkterna i genomförandet och uppföljnings- och utvärderingssystemet. Syftet är också att skapa sådana verksamhetsmodeller och politiska principer som sträcker sig över flera regeringsperioder. Agenda230-gruppen för unga är ett exempel på ett samarbete som man önskar ska fortsätta fram till 2030 då perioden för utarbetandet av handlingsprogrammet tar slut.

Regeringens redogörelse om Agenda2030-politiken är den första av sitt slag även internationellt sett. I många jämförelser av hållbar utveckling har Finland placerat sig på internationell toppnivå.  Presentationen och rapporteringen av Finlands nationella verksamhetsprogram fick mycket positiv uppmärksamhet vid FN:s toppmöte om Agenda2030 i New York sommaren 2016.

Ytterligare information:

Janika Tikkala, statsministerns specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 403 fornamn.efternamn@vnk.fi
Jyrki Peisa, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 364 0836, förnamn.efternamn@ym.fi
Annika Lindblom, sekreterare i kommissionen för hållbar utveckling, miljöministeriet, tfn 0295 250 163, förnamn.efternamn@ym.fi
Marja Innanen, biträdande generalsekreterare i kommissionen för hållbar utveckling, statsrådets kansli, tfn 040 777 5582, förnamn.efternamn@vnk.fi

Ytterligare information om ansökningsprocessen: Noora Löfström, sakkunnig, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf, tfn 044 416 5264, förnamn.efternamn@alli.fi

Kestavakehitys.fi