FI SV

Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen under höstsessionen 2017

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.9.2017 9.58 | Publicerad på svenska 8.9.2017 kl. 10.19
Pressmeddelande 391/2017

Regeringen har godkänt lagstiftningsplanen över de regeringspropositioner och redogörelser som lämnas till riksdagen under höstsessionen 2017. Regeringen har för avsikt att lämna 141 regeringspropositioner och två redogörelser till riksdagen.

Lagstiftningsplanen utarbetas till stöd för planeringen av statsrådets och riksdagens arbete två gånger per år inför varje sessionsperiod, dvs. i början av riksdagens höstsession och vårsession.

Regeringens propositioner samt redogörelser under höstsessionen (på finska)

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300