FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande kan sökas

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.9.2017 11.49 | Publicerad på svenska 13.9.2017 kl. 13.59
Nyhet 46/2017
Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande kan sökas

Valtioneuvoston kanslia on avannut haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 500 000 euroa.

Statsrådets kansli har öppnat ansökan om anslag (totalt 500 000 €) för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande. Ansökningstiden är 13.9.2017–4.10.2017, och besluten om upphandlingarna av utrednings- och forskningsverksamheten fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Ansökan baserar sig på informationsbehov som fastställts av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Teman och anslag som utlyses är

  • Utredning av de ekonomiska konsekvenserna av stora exportfinansieringsprojekt (100 000 €)
  • Behoven av att utvidga offentlighetslagens tillämpningsområde (100 000 €)
  • Förfaranden för strategiska val som gäller forsknings- och innovationsverksamhet (300 000 €)

Ansökningarna är avsedda för olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar, eller konsortier av dessa.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningsdokument

Ytterligare information: Sari Löytökorpi, projektchef, tfn 0295 160 187, statsrådets kansli