FI SV

Mot ett decennium av sunt offentligt byggande – regeringen inleder beredningen av ett nytt åtgärdsprogram

Miljöministeriet Statsrådets kommunikationsavdelning 9.6.2017 13.06 | Publicerad på svenska 9.6.2017 kl. 15.36
Pressmeddelande 285/2017

Regeringen kommer att inleda ett nytt åtgärdsprogram, ”Ett decennium av sunda lokaler”, som lämnas till riksdagen hösten 2017 genom statsministerns upplysning. Åtgärdsprogrammet och framstegen i dess beredning kommer att behandlas vid regeringens strategisessioner.

Statsminister Juha Sipilä berättade om det nya åtgärdsprogrammet i dag den 9 juni vid ett parlamentariskt diskussionsmöte som han hade sammankallat. Temat för diskussionsmötet var ”Sunt offentligt byggande och ren inomhusluft”. I diskussionen deltog förutom statsminister Sipilä även familje- och omsorgsminister Juha Rehula, undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och arbetsminister Jari Lindström.

– Problem med inomhusluften berör oss alla. Problemen återspeglas i samhället och människors välfärd, till exempel i form av sjukfrånvaron, frågor som rör välbefinnande i arbetet samt effekter på samhällsekonomin. Det är viktigt att föra en öppen och omfattande diskussion om frågan och att diskussionen baserar sig på korrekt information, konstaterade statsminister Sipilä vid diskussionsmötet.

– Det offentliga byggandet har problem som hänför sig till kvaliteten, men också problem som hänför sig till budgetar och tidsplaner. Vi måste vara ytterst målmedvetna och krävande när något byggs med offentliga medel. Det behövs starkare ägarskap för att lösa problemen, sade statsminister Sipilä.

Enligt bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen ska man sträva efter ”ett decennium av sunda lokaler”. Moderna inlärningsmiljöer kan tryggas genom en reform av skolnätet. Funktionellt eller byggnadstekniskt sett föråldrade skollokaler som är delvis i mycket dåligt skick motsvarar inte de behov som dagens undervisning har. Under reformen har man hand om de nuvarande skolorna genom att renovera dem och utnyttja tillfälliga lokaler. Samtidigt utvecklar man underhållet och skötseln av byggnaderna.

– Sunda skollokaler som stöder inlärning är en strategisk investering i Finlands framtid. De förebygger hälsorisker och sparar på hälsovårdskostnaderna. Från skolorna övergår friska unga till arbetslivet, sade minister Tiilikainen.

Under diskussionsmötet hölls expertanföranden av forskningsprofessor Anne Hyvärinen från Institutet för hälsa och välfärd, Erkki Virtanen som har utrett problemen i anslutning till statligt byggande, byggnadsrådet Teppo Lehtinen från miljöministeriet, konsultativa tjänstemannen Vesa Pekkola från social- och hälsovårdsministeriet, operativa direktören Juha Lemström från Senatfastigheter och lokalservicechefen Jussi Niemi från Finlands Kommunförbund.

Material från diskussionsmötet (på finska) och en inspelning av anförandena

Ytterligare information: Markus Lahtinen, finanspolitisk specialmedarbetare, tfn 0295 160 404 och Taina Kulmala, enhetschef, tfn 0295 160 184 från statsrådets kansli samt Tea Usvasuo, specialmedarbetare, tfn 046 922 8946 och Helena Säteri, överdirektör, tfn 0295 250 281 från miljöministeriet