FI SV EN

Statsminister Sipilä i Stockholm: ”Tillsammans kan vi uppnå mer”

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.8.2017 18.44
Pressmeddelande 373/2017
Statsminister Sipilä i Stockholm: ”Tillsammans kan vi uppnå mer”

Statsminister Juha Sipilä och Sveriges statsminister Stefan Löfven kom överens om att intensifiera samarbetet på bioekonomins område och diskuterade aktuella EU-frågor och utrikes- och säkerhetspolitiken i samband med att statsminister Sipilä besökte Stockholm fredagen den 25 augusti. Statsministrarna deltog också i festligheterna med anledning av Finlands 100-årsjubileum.

Statsminister Sipiläs och statsminister Löfvens initiativ om ett intensifierat bioekonomiskt samarbete syftar till att göra verksamheten på området effektivare i båda länderna. Finland och Sverige är EU:s skogsrikaste länder och de har många gemensamma intressen de vill främja.

-Vi tänker intensifiera samarbetet till exempel genom att dela med oss sådan god praxis på träbyggandets område som har visat sig vara fungerande. Vi försöker också tillsammans främja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i produktutvecklingsskedet när det gäller bioenergi och få EU-finansiering för detta arbete. Överlag strävar vi efter att ytterligare stärka ländernas goda samarbete inom EU genom att framhäva skogars centrala betydelse i kampen mot klimatförändringen, sade statsminister Sipilä.

Statsminister Sipilä tackade Sverige för att landet förstår vilken betydelse den så kallade LULUCF-lagstiftningen har för det hållbara skogsbruket och den hållbara bioekonomin i Finland. Lagstiftningen är för närvarande under behandling inom EU.

-Finland och Sverige kämpar starkt för sina möjligheter att använda skogar på ett ekologiskt hållbart sätt även i framtiden. Det återstår ännu mycket arbete inom EU. Tillsammans är vi starkare även i denna fråga, konstaterade statsminister Sipilä.

Statsministrarna diskuterade också många andra aktuella EU-frågor, såsom migration, den kommande budgetramen och EU:s gemensamma försvarspolitik.

-Det nuvarande säkerhetsläget kräver att Finland och Sverige samarbetar intensivt också på detta område. Jag är mycket glad över att vårt försvarssamarbete fördjupas på såväl politisk som praktisk nivå, sade Sipilä.

-Länderna har en gemensam syn på informationspåverkan och är delvis också utsatta för samma hot. Jag sätter stort värde på Sveriges aktiva roll när det gäller inrättandet av kompetenscentret för motverkande av hybridhot i Helsingfors, tackade Sipilä.

Statsministrarna deltog i 100-årsfestligheter

Statsminister Sipilä och statsminister Löfven deltog i en stadsfestival på torg- och parkområdena i Kungsträdgården. Den tre dagar långa stadsfestivalen STHLM/SUOMI är det största evenemanget för allmänheten utanför Finlands gränser under jubileumsåret.

Statsministrarna höll också tal i samband med invigningen av den finländska konstnären Marja Kanervos konstverk på Engelbrektsplan i Stockholms centrum. Verket är en del av projektet ”Två länder – en framtid”. Inom ramen för projektet placeras två offentliga konstverk i Helsingfors och Stockholm som bevis på den täta kontakten mellan Finland och Sverige.

-Under de kommande åren kommer de som modigt vågar delta och påverka att klara sig. De vars verksamhet styrs av konstruktivt samarbete och växelverkan. De som har en tillräckligt stark värdegrund och tro på framtiden. De som känner till sina rötter men samtidigt försöker nå de högsta grenarna. Tillsammans är vi mer än summan av våra delar. I dag är det också allt viktigare att säga högt ett budskap som detta, sade statsminister Sipilä vid invigningen.

Ytterligare information: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Ytterligare information om stadsfestivalen i Stockholm: Niina Hyrsky, press- och kulturråd, tfn +46 708 439 97, niina.hyrsky@formin.fi, Finlands ambassad i Stockholm, www.sthlmsuomi.se

Ytterligare information om konstverket: Henry Wiklund, ordförande för konstprojektet, tfn 040 586 1330

Fotografier till mediernas förfogande 

Hanaholmens fotografier för pressen från invigningen av konstverket ”Två länder – en framtid” (Foto: Hanaholmen)