FI SV

Kommittén för president Koivistos gravvård inleder sitt arbete

Statsrådets kommunikationsavdelning 5.9.2017 12.45
Pressmeddelande 385/2017
Kommittén för president Koivistos gravvård inleder sitt arbete

Statsrådets kansli tillsatte den 24 augusti en kommitté för uppförande av en gravvård över president Mauno Koivisto. Ordförande för kommittén är understatssekreterare Timo Lankinen vid statsrådets kansli.

Gravvårdskommittén har till uppgift att arrangera en tävling om design av gravvården. Kommittén ska på basis av tävlingen välja en leverantör av gravvården samt följa hur arbetet framskrider och godkänna den slutliga gravvården.

Kommitténs sammansättning

Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (ordförande)
Antti Ahlava, prorektor, professor, Aalto-universitetet
Heikki Allonen, diplomingenjör, representant för de anhöriga
Risto Lehto, chef för begravningsväsendet, Helsingfors kyrkliga samfällighet
Petri Oittinen, övervaktmästare, Helsingfors domkyrkoförsamling
Susanna Pettersson, museichef, konstmuseet Ateneum
Pirjo Sanaksenaho, professor, byggnadsdesign, Aalto-universitetet
Sanna Helopuro, lagstiftningsråd, statsrådets kansli (sekreterare)

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli