FI SV EN

Avkastningen på statens direkta aktieinnehav

Börsnoterade bolag år 2015 *)

 

Utdelning/
Resultat (%)

Dividend- avkastning (%)

P/E-tal

Bolag med direkta statlig majoritet

97,7

6,1

16

Börsbolagen i medeltal

84,5

4,9

17,4

*) Exkl. banker, försäkring