FI SV EN

Findikator   

Findikator är en gemensam tjänst som statsrådets kansli och Statistikcentralen har utvecklat.Den innehåller cirka 100 kontinuerligt uppdaterade indikatorer om samhällets tillstånd. Tjänsten öppnades 2009 och utvecklas kontinuerligt. Findikator finns i finsk, svensk och engelsk version.

Tjänsten är avsedd för alla dem som behöver aktuell, tillförlitlig information om samhällsutvecklingen i sitt arbete eller sin verksamhet: beslutsfattare, handläggare, experter, lärare, redaktörer, allmänheten. Indikatorerna i Findikator har valts i samråd mellan dessa grupper av användare av informationen och dem som publicerar informationen. Utbudet av indikatorer uppdateras vid behov.

Findikator