FI SV EN

Finland i Europeiska unionen

Grundlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen till en ännu starkare, enhetligare och rättvisare gemenskap, något som ligger i Finlands och finländarnas intresse.

De mest centrala utvecklingsmålen för unionens verksamhet är att öka konkurrenskraften för att förbättra den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, att arbeta för en bättre fungerande reglering, stärka den ekonomiska och monetära unionen, respektera unionens värden och bestämmelser och utveckla en gemensam energipolitik, bekämpa klimatförändringen och främja fri rörlighet för personer samt att stärka unionens yttre verksamhet.