Se även

Regeringens spetsprojekt och reformer

Regeringens spetsprojekt och reformer

Med hjälp av det strategiska regeringsprogrammet genomför regeringen nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden. Regeringens strategiska mål konkretiseras i 26 spetsprojekt.

Spetsprojekten

Regeringsbildningen 2015

Regeringsbildningen 2015

Statsrådets kommunikationsavdelning förmedlade nyheter om hur regeringsförhandlingarna framskred och den nya regeringen bildades på statsrådets webbplats i april-maj 2015. Nyheter, bilder och material om detta finns på webbsidan Regeringsförhandlingarna 2015.

vn.fi/sv/regeringsforhandlingarna

Statsrådet

Statsrådet

I Finland finns 12 ministerier. Statsrådets kansli, som leds av statsministern, samordnar och stöder statsrådets verksamhet.

statsrådet.fi

Ministeriet

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Dessutom tillhandahåller kansliet tjänster för allmänheten och myndigheterna. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Ministrarna

Juha Sipilä
Juha Sipilä
Statsminister
Timo Soini
Timo Soini
Utrikesminister
Anu Vehviläinen
Anu Vehviläinen
Kommun- och reformminister