FI SV EN

Framtidsredogörelsen

En gång under varje valperiod överlämnar regeringen till riksdagen en framtidsredogörelse som behandlar samhällets vägval på lång sikt. Temat för varje redogörelse har avgränsats till sådana strategiska frågor som är viktiga med tanke på de politiska riktlinjerna under en tidsperiod på 10–20 år. Utöver regeringen deltar även riksdagen i behandlingen av redogörelsen, och den ger också underlag för en bredare samhällsdebatt.

Beredningen av framtidsredogörelsen har inletts – teman är förändringarna i arbetslivet och arbetets framtid i Finland

Teman för Juha Sipiläs regerings framtidsredogörelse är förändringarna i arbetslivet och arbetets framtid i Finland. Beredningen av framtidsredogörelsen inleddes i mars 2016. Den första delen av redogörelsen blir klar 2017, den andra delen 2018. I redogörelsen söker man svar på omfattande frågor som pejlar arbetets framtid. Den tar också fram information om vad förändringarna i arbetslivet innebär och hur Finland kan anpassa sig till förändringen på ett framgångsrikt sätt.

I den del som blir klar 2017 granskas arbetets framtid och faktorer som påverkar den samt förändringarnas betydelse för Finland. Man bedömer också hur arbetsmarknaden, arbetsplatsstrukturerna, arbetssätten och arbetskraftens egenskaper kommer att förändras. Resultatet är en uppdaterad och avvägd lägesbild av arbetets framtid inom en tidsram på ca 20 år. Målet med den andra delen av den redogörelse som ges till riksdagen 2018 är att lägga fram synpunkter på lösningar som behövs för att Finland och det finländska arbetet ska ha framgång i framtiden. 

I beredningen av framtidsredogörelsen utnyttjas det nationella handlingssättet för framsyn. Man provar också nya arbetsformer. Utöver framtidsredogörelsen strävar regeringen efter att i högre grad lyfta fram kontinuerlig framsyn i sitt strategiska arbete. Detta innebär att man skapar processer som stöder framsynsarbetet och stärker sådana befintliga processer som medför ett framsynsperspektiv i beslutsfattandet och beredningen.

Ytterligare information: Taina Kulmala, enhetschef, tfn 0295 160 184 och Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, tfn 0295 160 430, statsrådets kansli

Statsrådets framtidsredogörelse (2013): Välfärd genom hållbar tillväxt