President Mauno Koivistos gravvård

Den kommitté som statsrådets kansli i augusti tillsatte för uppförande av en gravvård över president Mauno Koivisto arrangerar en tävling om design av gravvården. Tävlingen offentliggjordes officiellt den 2 januari 2018.

Gravvårdskommittén, som leds av understatssekreterare Timo Lankinen, bjuder in alla finländska professionella konstnärer och alla utländska professionella konstnärer som är permanent bosatta i Finland att delta i tävlingen. De bästa förslagen offentliggörs i april 2018. Målet är att gravvården är färdig och placerad på Sandudds begravningsplats på president Koivistos födelsedag den 25 november 2018.

Ytterligare frågor som gäller tävlingsbidragen samt svaren på frågorna publiceras senast fredagen den 26 januari.

Tidsplan och pris

Tävlingen offentliggörs 2.1.2018
Tävlingstiden går ut 14.3.2018
Resultaten av tävlingen offentliggörs 9.4.2018

Prissumman är totalt 18 000 euro och fördelas enligt följande:

Första pris 10 000 €
Andra pris 5 000 €
Tredje pris 3 000 €

Tävlingsprogram

Tävlingsprogram
Bilaga 1, Översiktskarta
Bilaga 2, Karta över gravkvarteret
Bilaga 3, Fotografi

Prisnämnd

Prisnämnden utgörs av kommittén för president Mauno Koivistos gravvård:

Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (ordförande)
Antti Ahlava, prorektor, professor, Aalto-universitetet
Heikki Allonen, diplomingenjör, representant för de anhöriga
Risto Lehto, chef för begravningsväsendet, Helsingfors kyrkliga samfällighet
Petri Oittinen, övervaktmästare, Helsingfors domkyrkoförsamling
Susanna Pettersson, museichef, konstmuseet Ateneum
Pirjo Sanaksenaho, professor, byggnadsdesign, Aalto-universitetet

och som konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland:

Maija Helasvuo, skulptör
Pasi Rauhala, bildkonstnär

Sekreterare för prisnämnden är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli. Tävlingens kontaktperson är konkurrensombudsman Jussi Ilvonen från Konstnärsgillet i Finland.