FI SV EN

Avdelningen för ägarstyrning

Besöksadress: Fabiansgatan 31 D, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vnk.fi

Numret till statsrådets kanslis växel är 0295 16001.

Näringsminister Mika Lintilä är den minister som svarar för statens ägarstyrning

Ministerns sekreterare Jonna Sjögren

tfn 0295 063 501

Arbets- och näringsministeriet

Överdirektör Eero Heliövaara
tfn. 0295 160150
- chef för gruppen

Administrativ medarbetare Kaija Lahtinen
tfn. 0295 160156
- överdirektörens sekreterare

Kommunikation, CSR

Finansråd Petri Vihervuori
tfn. 0295 160161
- kommunikation, CSR

Juridiska ärenden

Regeringsråd Ilpo Nuutinen
tfn. 0295 160145
- förvaltningsärenden och juridiska ärenden, leverantörsregister för rådgivare

I Grupp

Bolagsspecifika ansvar: Finnair Abp,  Governia Oy: Cinia Group Oy och Kruunuasunnot Oy, Myntverket i Finland Ab, Patria Abp, Solidium Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, VR-Group Ab,  (Finavia/KM)

Finansråd Jarmo Väisänen
tfn. 0295 160162

Ledande specialsakkunnig Minna Pajumaa
tfn. 0295 160147

Konsultativ tjänsteman Esko Pyykkönen
tfn 0295 160212

II Grupp

Bolagsspecifika ansvar: Arctia Ab, Finlands Färjetrafik Ab, Finnpilot Pilotage Oy, Meritaito Ab, Raskone Ab, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Ledande specialsakkunnig Sinikka Mustakari
tfn. 0295 160159

III Grupp

Bolagsspecifika ansvar: Boreal Växtförädling Ab, Finska Centralen för Utsädespotatis AB, Leijona Catering Oy, Nordic Morning Abp, Suomen Viljava Oy, Tapio Oy, Veikkaus Ab, Vapo Oy

Finansråd Pekka Hurtola
tfn. 0295 160143

Ledande specialsakkunnig Marja Pokela
tfn. 0295 160148

IV Grupp

Bolagsspecifika ansvar: Fortum Abp, Neste Abp, Altia Abp, Gasonia Oy, Gasum Oy, Kemijoki Oy, Motiva Oy, Posti Group Abp, Suomen Erillisverkot Oy

Finansråd Marko Hyvärinen
tfn. 0295 160151

Konsultativ tjänsteman Jukka Ohtola
tfn. 0295 160146

Konsultativ tjänsteman Pekka Kettunen
tfn. 0295 160153
 

Administrativa medarbetare

Administrativ medarbetare Ira Lehmuskoski
tfn. 0295 160157
- kommunikation, publikationer, webbsidor

Administrativ medarbetare Leena Mölsä
tfn. 0295 160160

Administrativ medarbetare Joanna Suikio
tfn. 0295 160152