FI SV EN

Avdelningen för ägarstyrning

Besöksadress: Fabiansgatan 31 D, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vnk.fi

Numret till statsrådets kanslis växel är 0295 16001.

Statsminister Juha Sipilä är den minister som svarar för statens ägarstyrning

Statsministerns sekreterare Marja Huoso
tfn 09-1602 2001

Överdirektör Eero Heliövaara
tfn. 0295 160150
- chef för gruppen

Administrativ medarbetare Kaija Lahtinen
tfn. 0295 160156
- överdirektörens sekreterare

Ägarstrategier

Finansråd Pekka Hurtola
tfn. 0295 160143
Bolagsspecifika ansvar: Leijona Catering Oy, Meritaito Oy, Motiva Oy, Nordic Morning Oyj, Tapio Oy, Vapo Oy

Finansråd Marko Hyvärinen
tfn. 0295 160151
Bolagsspecifika ansvar: Neste Oyj, Altia Oyj, Gasum Oy, Kemijoki Oy, Suomen Erillisverkot Oy

Finansråd Jarmo Väisänen
tfn. 0295 160162
Bolagsspecifika ansvar: Finnair Oyj, Cinia Group Oy, Governia Oy, Patria Oyj, Solidium Oy, VR-Yhtymä Oy

Uppföljning och analys

Finansråd Jarmo Kilpelä
tfn. 0295 160154
- chef för gruppen
Bolagsspecifika ansvar: Arctia Shipping Oy, Ekokem Oyj, Finlands Färjetrafik Ab, Finrail Oy, Posti Group Oyj, Raskone Oy

Konsultativ tjänsteman Jukka Ohtola
tfn. 0295 160146
Bolagsspecifika ansvar: Fortum Oyj, Neste Oil Oyj, Posti Group Oyj, Solidium Oy, Nordic Morning Abp, Suomen Rahapaja Oy

Ledande specialsakkunnig Minna Pajumaa
tfn. 0295 160147
Bolagsspecifika ansvar: Finnair Oyj, Motiva Oy, Patria Oyj, Raskone Oy, Suomen Rahapaja Oy, Suomen Viljava Oy

Ledande specialsakkunnig Marja Pokela
tfn. 0295 160148
Bolagsspecifika ansvar: Altia Oyj, Finlands Färjetrafik Ab, Leijona Catering Ab, Meritaito Ab, Suomen Viljava Oy, VR-Yhtymä Oy

Konsultativ tjänsteman Pekka Kettunen
tfn. 0295 160153
Bolagsspecifika ansvar: Boreal Kasvinjalostus Oy, Ekokem Oyj, Gasum Oy, Kemijoki Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Vapo Oy

Ledande specialsakkunnig Sinikka Mustakari
tfn. 0295 160159
Bolagsspecifika ansvar: Fortum Oyj, Arctia Shipping Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, Finrail Oy, Governia Oy, Cinia Group Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Tapio Oy

Kommunikation och juridiska ärenden

Finansråd Petri Vihervuori
tfn. 0295 160161
- kommunikation, CSR och belöning

Regeringsråd Ilpo Nuutinen
tfn. 0295 160145
- förvaltningsärenden och juridiska ärenden
- leverantörsregister för rådgivare

Administrativa medarbetare

Administrativ medarbetare Ira Lehmuskoski
tfn. 0295 160157
- kommunikation, publikationer, webbsidor

Administrativ medarbetare Leena Mölsä
tfn. 0295 160160

Administrativ medarbetare Joanna Suikio
tfn. 0295 160152