FI SV EN

Avdelningen för ägarstyrning

Besöksadress: Fabiansgatan 31 D, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vnk.fi

Numret till statsrådets kanslis växel är 0295 16001.

Näringsminister Mika Lintilä är den minister som svarar för statens ägarstyrning

Ministerns sekreterare Jonna Sjögren

tfn 0295 063 501

Arbets- och näringsministeriet

Överdirektör Eero Heliövaara
tfn. 0295 160150
- chef för gruppen

Administrativ medarbetare Kaija Lahtinen
tfn. 0295 160156
- överdirektörens sekreterare

 

Kommunikation, CSR

Finansråd Petri Vihervuori
tfn. 0295 160161
- kommunikation, CSR

 

Juridiska ärenden

Regeringsråd Ilpo Nuutinen
tfn. 0295 160145
- förvaltningsärenden och juridiska ärenden, leverantörsregister för rådgivare

 

I Grupp

Bolagsspecifika ansvar: Altia Abp, Finavia Abp, Finnair Abp, Fortum Abp, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy: Cinia Group Oy och Kruunuasunnot Oy, Kemijoki Oy, Motiva Oy, Myntverket i Finland Ab, Neste Abp, Patria Abp, Posti Group Abp, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, VR-Group Ab

Finansråd Jarmo Väisänen
tfn. 0295 160162

Ledande specialsakkunnig Minna Pajumaa
tfn. 0295 160147

Konsultativ tjänsteman Esko Pyykkönen
tfn 0295 160212

Konsultativ tjänsteman Jukka Ohtola
tfn. 0295 160146

Konsultativ tjänsteman Pekka Kettunen
tfn. 0295 160153

 

II Grupp

Bolagsspecifika ansvar: Arctia Ab, Boreal Växtförädling Ab, Finlands Färjetrafik Ab, Finnpilot Pilotage Oy, Finska Centralen för Utsädespotatis AB, Leijona Catering Oy, Meritaito Ab, Nordic Morning Abp, Raskone Ab, Suomen Viljava Oy, Tapio Oy, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy, Veikkaus Ab, Vapo Oy

Finansråd Pekka Hurtola
tfn. 0295 160143

Ledande specialsakkunnig Marja Pokela
tfn. 0295 160148

Ledande specialsakkunnig Sinikka Mustakari
tfn. 0295 160159

 

Administrativa medarbetare

Administrativ medarbetare Ira Lehmuskoski
tfn. 0295 160157
- kommunikation, publikationer, webbsidor

Administrativ medarbetare Leena Mölsä
tfn. 0295 160160

Administrativ medarbetare Joanna Suikio
tfn. 0295 160152