FI SV EN

Verksamhets- och representationslokaler

StatsrådsborgenDe centrala verksamhetslokalerna för regeringen finns i statsrådsborgen vid Senatstorget. I statsrådsborgen finns i dag statsrådets kansli, justitiekanslersämbetet och en del av finansministeriet. Statsrådets kansli leds av statsministern.

Statsrådets kansli administrerar de centrala representationslokalerna för statsrådet. Villa Bjälbo är statsministerns tjänstebostad. Ständerhuset, statsrådets festvåning och Königstedt gård kan reserveras av olika instanser inom statsförvaltningen.

Det är i första hand ministrarna och justitiekanslern som har rätt att använda statsrådets festvåning.

I fråga om Ständerhuset och Königstedt gård är det främst ministrarna, justitiekanslern, riksdagens talmän och generalsekreterare, cheferna för ministerierna, cheferna för centralförvaltningens ämbetsverk och inrättningar, högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen.

Reserveringen av representationslokalerna, dvs. statsrådets festvåning, Ständerhuset, Königstedt gård görs genom representationslokalernas gemensamma säljtjänst.

edustustilat.myyntipalvelu(at)vnk.fi
ersätt (at) med tecknet @

Säljkonsulent Tuire Haavisto
tfn 0295 160 080

Säljkonsulent Merja Kuoksa
tfn 0295 160 081
fax 09-1602 4060