Hoppa till innehåll

Översättnings- och språktjänsterna

Om oss

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas översättnings- och språktjänster till nationalspråken och till andra språk. Statsrådets kansli publicerar ordlistor och anvisningar och bistår med avgiftsfri rådgivning om användningen av statsförvaltningstermer.

Ordlistor och anvisningar

Översättnings- och språktjänsterna

Översättnings- och språktjänsterna

Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli översätter handlingar som behövs i statsrådet och ministerierna, bl.a. regeringspropositioner, författningar, rapporter, pressmeddelanden och tal. Dessutom utarbetar statsrådets kansli ordlistor och ger rekommendationer om termer som ska användas i statsförvaltningen.

Översättnings- och språktjänsterna

Termrådgivning och terminologiarbete

Termrådgivning och terminologiarbete

Statsrådets kansli erbjuder i statsrådets offentliga termbank och på sin webbplats avgiftsfritt terminformation, ordlistor och anvisningar. Kansliet bistår också med rådgivning om användningen av statsförvaltningstermer.

Termrådgivning och terminologiarbete

Ordlistor och anvisningar

Ordlistor och anvisningar

Vid kansliet utarbetas flerspråkiga ordlistor som gäller statsförvaltningen. Ordlistorna publiceras i statsrådets termbank Valter. Andra termutredningar och anvisningar publiceras på statsrådets kanslis webbplats.

Ordlistor och anvisningar

Se även

Valter - statsrådets termbank

Valter - statsrådets termbank

I Valter finns de ordlistor som publicerats av statsrådets kansli och ordlistor som utarbetats på andra håll inom statsförvaltningen.

Valter - statsrådets termbank

Svenskt lagspråk i Finland Slaf

Svenskt lagspråk i Finland Slaf

I handboken Svenskt lagspråk i Finland, Slaf, redogörs det för hur lagar och andra författningar kommer till samt för viktiga källor och hjälpmedel vid översättning från finska till svenska.

Svenskt lagspråk i Finland Slaf

Statsrådets svenska språknämnd

Statsrådets svenska språknämnd

Statsrådets svenska språknämnd är ett samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk.

Statsrådets svenska språknämnd

Meny