Statsrådet och ministerierna För media

Logga in på statsrådets medietjänst


Hoppa till innehåll

Publikationer

Statsrådets kansli ger ut rapporter, redogörelser, översikter och andra aktuella utredningar samt anvisningar och rekommendationer. Ministeriet ger också ut regeringens samt statens ägarstyrnings årsberättelser. Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli utarbetar olika ordlistor och anvisningar.