FI SV EN

Rådet för bedömning av lagstiftningen

I anslutning till statsrådets kansli har det i enlighet med statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram inrättats ett oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen. Rådet ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet inrättas i syfte är att förbättra lagberedningens och särskilt konsekvensbedömningarnas kvalitet. Rådet ska också utveckla den allmänna lagberedningskulturen, till exempel tidsplanerna för och planeringen av regeringens propositioner och lagberedningen.

Statsrådet tillsatte i april 2016 det första rådet, för mandatperioden 15.4.2016–14.4.2019. Statsrådets allmänna sammanträde utnämner ordföranden och de högst åtta medlemmarna, bland vilka rådet väljer två vice ordförande. Rådets mandatperiod är tre år och medlemmarna utnämns på basis av personlig sakkunskap. Medlemmarna får inte företräda en intressebevakningsorganisation i sitt uppdrag, men de kan vara anställda av en sådan.

Sammansättning 

  • juris kandidat Leila Koistinen, ordförande
  • äldre rådgivare Bo Harald
  • professor Ari Hyytinen
  • professor Eva Liljeblom
  • professor Tuula Linna
  • vice verkställande direktör Leena Linnainmaa, vice ordförande
  • juris doktor, docent Kalle Määttä
  • professor Jyrki Tala, vice ordförande
  • juris kandidat Rauno Vanhanen

Regeringsrådet Arno Liukko är ständig sakkunnig i rådet. Rådet har två heltidsanställda sekreterare.

Ordförande

Leila Kostiainen
tfn. 0400 805 417
leila.kostiainen(at)morgaminkulta.fi
@LeilaKostiainen

Sekretariatet

Antti Moisio, bedömningsråd
Rådet för bedömning av lagstiftningen
Tfn 0295 160 447
antti.moisio(at)vnk.fi

Meri Virolainen, bedömningsråd
Rådet för bedömning av lagstiftningen
Tfn: 0295 160 202
meri.virolainen(at)vnk.fi