FI SV EN

Säkerhet och beredskap

Till statsrådets kanslis uppgifter hör statsrådets gemensamma lägesbild, beredskap och säkerhet samt den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer.

Till sammanställandet av en allmän lägesbild hör att informera beslutsfattarna om det som hänt. Den information som behövs vid beslutsfattandet fås även via andra kanaler.