FI SV EN

Samordningsuppgifter

Statsrådets kansli är ett av 12 ministerier. Kansliet ansvarar för sådana samhällspolitiska planeringsuppgifter som inte ingår i de andra ministeriernas ordinarie ansvarsområden.

Kansliet administrerar även olika tväradministrativa projekt och specialprojekt inom och mellan olika myndigheter, samt olika permanenta och tillfälliga organ.