Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VNK028:00/2015

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 3.1.2016 –

Datum för tillsättande 11.12.2015