Avdelningen för ägarstyrning

Kontaktinformation

Besöksadress: Snellmaninkatu 1 A, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet
Numret till statsrådets kanslis växel är 0295 16001.

Näringsminister Mika Lintilä är den minister som svarar för statens ägarstyrning
Ministerns kontaktinformation 

Avdelningen för ägarstyrning

Överdirektör Jyrki Knuutinen
tfn. 0295 160 215
- chef för gruppen

Administrativ medarbetare Joanna Suikio
tfn. 0295 160 152
- överdirektörens sekreterare

Kommunikation, CSR

Finansråd Petri Vihervuori
tfn. 0295 160 161
- kommunikation, CSR

Juridiska ärenden

Regeringsråd Ilpo Nuutinen
tfn. 0295 160 145
- förvaltningsärenden och juridiska ärenden, leverantörsregister för rådgivare

I Grupp

Bolagsspecifika ansvar: Altia Abp, Finavia Abp, Finnair Abp, Fortum Abp, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy: Cinia Group Oy och Kruunuasunnot Oy, Kemijoki Oy, Motiva Oy, Myntverket i Finland Ab, Neste Abp, Patria Abp, Posti Group Abp, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, VR-Group Ab

Finansråd Jarmo Väisänen
tfn. 0295 160 162

Finansråd Minna Pajumaa
tfn. 0295 160 147

Finansråd Kimmo Viertola
tfn. 0295 160 026

Konsultativ tjänsteman Esko Pyykkönen
tfn 0295 160 212

Konsultativ tjänsteman Jukka Ohtola
tfn. 0295 160 146

II Grupp

Bolagsspecifika ansvar: Arctia Ab, Boreal Växtförädling Ab, Finlands Färjetrafik Ab, Finnpilot Pilotage Oy, Finska Centralen för Utsädespotatis AB, Leijona Catering Oy, Meritaito Ab, Nordic Morning Abp, Raskone Ab, Suomen Viljava Oy, Tapio Oy, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy, Veikkaus Ab, Vapo Oy

Finansråd Pekka Hurtola
tfn. 0295 160 143

Ledande specialsakkunnig Marja Pokela
tfn. 0295 160 148

Ledande specialsakkunnig Sinikka Mustakari
tfn. 0295 160 159

Administrativa medarbetare

Administrativ medarbetare Ira Lehmuskoski
tfn. 0295 160 157
- kommunikation, publikationer, webbsidor

Administrativ medarbetare Leena Mölsä
tfn. 0295 160 160