Ägarstyrningens materialbank

Ägarstyrningens materialbank är en samling publikationer som är relevanta för statlig ägarstyrning och statens ägarstyrningspolitik. I materialbanken finns bl.a. information om gällande lagstiftning, regeringens riktlinjer, ägarstyrningens årsberättelser (2007–) samt olika utredningar och rapporter.

Lagar

Regeringens riktlinjer

Årsberättelse

Arbetsgruppsrapporter och övriga publikationer

Anvisningar

Ytterligare information

Ira Lehmuskoski, hallinnollinen avustaja 
Statsrådets kansli, Omistajaohjausosasto 0295160157   förnamn.efternamn@vnk.fi