Pressmeddelanden

Staten utreder möjligheterna att börsnotera Altia
SRK
Pressmeddelande 17.10.2017 14.06
SoteDigi Oy:s styrelse har tillsatts
SRK
Pressmeddelande 3.10.2017 9.40
Staten säljer sin ägarandel i Ekokem till Fortum
SRK
Pressmeddelande 27.5.2016 13.50
Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik
SRK
Statsministerns upplysning 17.5.2016 14.29
Norska KONGSBERG blir minoritetsägare i Patria
SRK
Pressmeddelande 17.3.2016 14.02