FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Statsrådets principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering (5.9.2013) fastställer att beredningen, beslutsfattandet och verkställandet i samhällspolitiken ska grunda sig på forskningsinformation. Som ett led i totalreformen godkänner statsrådet årligen en utrednings- och forskningsplan till stöd för beslutsfattandet. Genom planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på fokusområden som regeringen valt ut.

Syftet med utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att lägga grunden för en systematisk och omfattande användning av forskningsinformation i beslutsfattandet, i den kunskapsbaserade styrningen och i den praktiska verksamheten.

Ansökan om utrednings- och forskningsfinansiering 2016