FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av Statsrådets kansli (VN TEAS), produceras information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Världen omkring oss förändras hela tiden. Följaktligen förändras också samhällets informationsbehov snabbt, och de hänför sig till allt större helheter och fenomen. Beredningen, beslutsfattandet och verkställandet i samhällspolitiken bör grunda sig på forskningsinformation. Genom att effektivisera användningen av forsknings-, prognostiserings-, utvärderings- och uppföljningsinformation kan man stärka kunskapsbasen för beslutsfattandet och därmed förbättra beslutens kvalitet och genomslagskraft. Det krävs en intensiv växelverkan mellan dem som producerar information och dem som utnyttjar den.

Mer information: http://tietokayttoon.fi/sv

Kontaktpersoner vid statsrådets kansli:

e-mail: vnteas(at)vnk.fi

Sari Löytökorpi, projektchef

tfn 0295 160 187

Kaisa Lähteenmäki-Smith, vetenskaplig expert 

 tfn 0295 160 166

Risto Alatarvas, sakkunnig 

 tfn 0295 160 024

Juho Jokinen, ekonomisekreterare 

 tfn 0295 160 096

Sanna Malkki, projektplanerare 

 tfn 0295 160 312