FI SV EN

Terminologiarbete

Det terminologiska arbetet innebär att man definierar begrepp inom specialområden (t.ex. skatterätten eller utbildningspolitiken) och kommer överens om vilka termer i begreppen som ska rekommenderas på olika språk. Målsättningen för det terminologiska arbetet är att förbättra kvaliteten på kommunikationen genom att se till att samma benämning används för samma fenomen.

Terminologiarbetet inom statsförvaltningen hjälper tjänstemännen inom olika förvaltningsområden att bättre förstå varandras meddelanden och översättarna att välja de mest lämpliga termerna i sina översättningar. Resultatet av och metoderna för terminologiarbetet utnyttjas även när man producerar innehåll för olika databaser (t.ex. klientregistret för social- och hälsovården) och när man utvecklar allt intelligentare datasökning som baserar sig på s.k. ontologier.

Exempel på resultat av terminologiarbetet

  • termen på finska: virkasuhde definition: ett offentligrättsligt anställningsförhållande som uppstår när en person utnämns till en tjänst eller att sköta någon annan helhet av offentliga uppgifter
  • termen på svenska: tjänsteförhållande termen på engelska: public-service employment relationship

I språktjänstens publikationsserie har getts ut flerspråkiga ordlistor som har utarbetats tillsammans med organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Numera publiceras ordlistorna i statsrådets termbank Valter.