Termrådgivning och terminologiarbete

Statsrådets kansli bistår med avgiftsfri rådgivning om användningen av statsförvaltningens termer på nationalspråken och på främmande språk. Hos termrådgivningen kan man t.ex. fråga vad reglementet för statsrådet heter på engelska, vad statsminister heter på franska eller statsrådet på ryska.

Kontaktinformation

Tfn 0295 160 528 (vardagar kl. 8–12)
Fax 09 160 22163
termineuvonta@vnk.fi

På frågor som gäller det svenska språket svarar informationsexpert Diana Nyberg:
Tfn 0295 160 293
fornamn.efternamn@vnk.fi
 

Terminologiskt arbete

Det terminologiska arbetet innebär att man definierar begrepp inom specialområden (t.ex. skatterätten eller utbildningspolitiken) och kommer överens om vilka termer i begreppen som ska rekommenderas på olika språk. Målsättningen för det terminologiska arbetet är att förbättra kvaliteten på kommunikationen genom att se till att samma benämning används för samma fenomen.

Terminologiarbetet inom statsförvaltningen hjälper tjänstemännen inom olika förvaltningsområden att bättre förstå varandras meddelanden och översättarna att välja de mest lämpliga termerna i sina översättningar. Resultatet av och metoderna för terminologiarbetet utnyttjas även när man producerar innehåll för olika databaser (t.ex. klientregistret för social- och hälsovården) och när man utvecklar datasökning som baserar sig på ontologier.

Exempel på resultat av terminologiarbetet

  • termen på finska: virkasuhde definition: ett offentligrättsligt anställningsförhållande som uppstår när en person utnämns till en tjänst eller att sköta någon annan helhet av offentliga uppgifter
  • termen på svenska: tjänsteförhållande
  • termen på engelska: public-service employment relationship

I språktjänstens publikationsserie har getts ut flerspråkiga ordlistor som har utarbetats tillsammans med organisationer inom den offentliga förvaltningen.