Värdet på statens ägande

Värdet på statens direkta ägande i börsnoterade bolag

Solidium