Team Finland

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, houkuttelee Suomeen ulkomaisia investointeja ja rakentaa Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa näiden alojen keskeiset toimijat sekä heidän tarjoamansa palvelut yhteen Suomessa ja ulkomailla.

Team Finlandin tavoitteena on, että valtiorahoitteisten organisaatioiden palvelut ja toiminta ovat selkeitä, eri organisaatioissa ei tehdä päällekkäistä työtä ja että Suomi viestii vahvuuksistaan yhdenmukaisesti.

Ketkä muodostavat Team Finlandin?

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet (muun muassa Suomen ulkomaanedustustot, Finpron ja Tekesin toimipisteet sekä kulttuuri- ja tiedeinstituutit).

Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. Eri organisaatioista koostuvat paikalliset tiimit palvelevat esimerkiksi yritysasiakkaita yhteistyössä niin, että yritys saa tarvitsemansa tiedot yhdestä paikasta.

Verkoston toimijat työskentelevät tiiviisti yhdessä ei-valtiollisten toimijoiden, kuten esimerkiksi etu- ja kansalaisjärjestöjen sekä kauppakamarien ja yritysten kanssa.

Lisätietoja

Taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö
team.finland.fi
Team Finland -vuosikertomus 2015