Terveiden tilojen vuosikymmen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK012:00/2017

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 25.9.2017 – 28.2.2018

Asettamispäivä 22.9.2017

sisäilma terveys julkiset hankinnat päiväkodit rakennukset rakentaminen koulut (oppilaitokset) hoitolaitokset kunnat

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Hyvinvointi ja terveys

Kärkihankkeet Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Toimenpiteet Muutetaan arkiympäristöjä hyvinvointia ja terveyttä tukevia elämäntapoja mahdollistaviksi

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kestäviä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä ja käsittelyä vahvistetaan laatimalla syskyn 2017 aikana Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelma, joka toimeenpannaan vuosina 2018-2028. Hanketta kutsutaan nimellä Terveet tilat 2028.

Tiivistelmä

Terveet tilat 2028 -hankeryhmä valmistelee ministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmaa. Ohjelmasta keskusteltiin hallituksen strategiaistunnossa 9.10.2017. Se annetaan eduskunnalle pääministerin ilmoituksella 28.11.2017. Kuulemisvaihe alkaa 1.12.2017 ja toimeenpanovaihe keväällä 2018 vuoden 2028 loppuun.

Lähtökohdat

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan rakennusten kosteus- ja homeongelmia käsitelleen mietinnön pohjalta (TrVM 1/2013 vp) eduskunta antoi toukokuussa 2013 kannanoton (EK 5/2013 vp), jossa edellytettyihin toimenpiteisiin hallituksen tuli ryhtyä sisäilmaongelmiin liittyvän tilanteen parantamiseksi. Valtioneuvosto on ottanut eduskunnan kannanotot huomioon ja raportoinut tästä eduskunnalle. Tulokset heijastuvat useissa toimeenpannuissa hankkeissa kuten myös tarpeessa jatkaa monialaista yhteistyötä nyt Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman puitteissa.

Pääministeri Juha Sipilä järjesti 9.6.2017 pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden teemasta "Terve julkinen rakentaminen ja puhdas sisäilma". Keskustelun lähtökohtana olivat tiedot julkisten rakennusten huomattavista sisäilmaongelmista sekä rakennuskannan ikääntymisestä. Sisäilmaongelmat heijastuvat ja näkyvät yhteiskunnassa ja ihmisten hyvinvoinnissa esimerkiksi sairauspoissaoloina, työhyvinvointikysymyksinä ja vaikutuksian kansantalouteen. Sisäilmaongelma on laaja-alainen ja moniulotteinen. Sen käsittelyyn tarvitaan yhteisymmärrystä, yhteistyötä ja ajantasaiseen tietoon perustuva toimiva malli rakentamiseen sekä rakennusten ylläpitoon.