FI SV EN

Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän jaostot

Valtioneuvoston kanslia on asettanut TEA-työryhmälle viisi jaostoa tukemaan valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja seurantaa.

Valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelma koostuu viidestä painopistealueesta ja niille valituista kärkiteemoista.Kullekin kärkiteemalle on nimetty vastuuministeriö huolehtimaan hakujen valmistelusta ja käynnistettävien hankkeiden hallinnasta, valvonnasta ja raportoinnista.

TEA-työryhmän jaostojen tehtävänä on toimia kärkiteemojen vastuuministeriöiden tukena:

  • hakuilmoitusten valmistelussa ja esitellä ne TEA-työryhmän käsiteltäviksi;
  • hakemusten käsittelyssä ja arvioinnissa;
  • hankintapäätösten valmistelussa ja esitellä ne TEA-työryhmän käsiteltäviksi;
  • toimia käynnistettävien hankkeiden ohjausryhmänä ja raportoida työn etenemisestä ja tuloksista TEA-työryhmälle.

Jaostot

I Sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus hyvinvoinnin perustana
II Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto
III julkinen talous
IV Turvallinen yhteiskunta
V Hallinto mahdollistajana

Organisointi

I Sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus hyvinvoinnin perustana -jaosto

Puheenjohtaja

finanssineuvos Arto Koho, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet

ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia
lähetystöneuvos Vesa Jaakola, ulkoasiainministeriö
erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö
neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen, puolustusministeriö
finanssisihteeri Mauri Kotamäki, valtiovarainministeriö
opetusneuvos Tommi Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö
erikoistutkija Mikael Åkermarck, liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori, työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija Tuula Tiainen, ympäristöministeriö

Sihteeri

neuvotteleva virkamies Timo A. Tanninen, sosiaali- ja terveysministeriö

II Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto

Puheenjohtaja

työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet

kansainvälisten asioiden neuvos Tuomas Tapio, valtioneuvoston kanslia
lähetystöneuvos Anne Ahonen, ulkoasiainministeriö
neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen, puolustusministeriö
erityisasiantuntija Mika Idman, valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies Johanna Ikävalko, liikenne- ja viestintäministeriö
johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö

Sihteeri

kehittämispäällikkö Jussi Manninen, työ- ja elinkeinoministeriö

III Kestävä julkinen talous

Puheenjohtaja

pääsihteeri Pekka Sinko, valtioneuvoston kanslia

Jäsenet

ulkoasiainsihteeri Petri Hakkarainen, ulkoasiainministeriö
finanssisihteeri Jukka Mattila, valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
liikenneneuvos Tuomo Suvanto, liikenne- ja viestintäministeriö
talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja Heikki Palm, sosiaali- ja terveysministeriö
yli-insinööri Juha-Pekka Maijala, ympäristöministeriö

Sihteeri

tutkimussihteeri Miika Laurila, valtioneuvoston kanslia

IV Turvallinen yhteiskunta

Puheenjohtaja
kehittämisneuvos Harri Martikainen, sisäministeriö

Jäsenet

valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen, valtioneuvoston kanslia
ulkoasiainsihteeri Petri Hakkarainen, ulkoasiainministeriö
erikoissuunnittelija Mika Junninen, oikeusministeriö
neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen, puolustusministeriö
kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
neuvotteleva virkamies Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö
kaupallinen neuvos Antti Eskola, työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö
yliarkkitehti Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Sihteeri

osastosihteeri Emma Raessalo, sisäministeriö

V Hallinto mahdollistajana

Puheenjohtaja

ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia

Jäsenet

EU-erityisasiantuntija Toivo Hurme, valtioneuvoston kanslia
ulkoasiainsihteeri Matti Nissinen, ulkoasiainministeriö
suunnittelija Outi Slant, oikeusministeriö
neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö
tutkimuspäällikkö Anne Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies Hanna Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki, sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö

Sihteeri

projektisuunnittelija Jenni Lahtinen, valtioneuvoston kanslia

Nimettyjen henkilöiden lisäksi jaostot voivat käyttää toiminnassaan asiantuntijoina myös muita painopistealueen toimeenpanon ja ohjauksen kannalta tärkeitä tahoja.