Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke

Valtioneuvosto asetti torstaina 28. syyskuuta 2017 hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta.

Hallitus sopi valmistelun käynnistämisestä puoliväliriihessään huhtikuun lopussa.

Tiedote 28.9.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK014:00/2017

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 28.9.2017 – 28.2.2019

Asettamispäivä 28.9.2017

työllisyys perusturva aktiivisuus eriarvoisuus uudistukset työ yrittäjyys sosiaaliturva

Yhteyshenkilö
Liisa Heinämäki, Projektipäällikkö
puh. + 358 29 5160436, +358 50 5676071

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä on valmistella työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta, jonka tavoitteena on: - nostaa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen ja yrittäjyyteen, torjua ja vähentää eriarvoisuutta, - vastata työn murrokseen sekä muuttuvaan perhe-ja kotitalousrakenteeseen, sekä - olla järjestelmänä nykyistä selkeämpi ja yksinkertaisempi ja jonka toteutuksessa hyödynnetään erityisesti digitalisaatiota.

Lähtökohdat

Hankkeen tehtävänä on tukea poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin 2019 valmistautuvia puolueita perusturvaa uudistavien näkemysten muodostamisessa sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia useammasta vaihtoehdosta tai mallista, joiden pohjalta perusturvan kokonaisuutta voidaan uudistaa ja tehdä asiaa koskevia päätöksiä seuraavien hallitusneuvottelujen myötä. Valmistelussa otetaan huomioon julkisen talouden asettamat reunaehdot ja kestävyysvajeen umpeen kurominen sekä ikääntymisen aiheuttamat haasteet. Valmistelussa otetaan huomioon muun muassa perustulokokeilun, osallistumistuloselvityksen ja muiden käynnistettävien tutkimusten, laajan kuulemiskierroksen ja selvitysten tulokset sekä kansallisen tulorekisterin tuomat mahdollisuudet.