Ilmiökartta

Ilmiökartta tarkastelee uudistuksen kannalta keskeisiä ilmiöitä ja pohjustaa TOIMI-hankkeen työskentelyä.