Ordlistor och anvisningar

Vid kansliet utarbetas ordlistor med statförvaltningstermer på många olika språk. Ordlistorna utarbetas i allmänhet som separata terminologiprojekt som genomförs i samarbete med sakkunniga från vederbörande delområde inom statsförvaltningen och infödda talare.

 

Dylika flerspråkiga projekt pågår i allmänhet 1-3 år, och ordlistorna innehåller 150-900 begrepp. För varje begrepp ges termer på de olika språken, definitioner och andra beskrivningar av begreppsinnehållet samt ofta också diagram som åskådliggör förhållandena mellan de olika begreppen.

 

De färdiga ordlistorna publiceras i språktjänstens publikationsserie och införs som en del av statsrådets termbank Valter.

 

Genom att utarbeta ordlistor om aktuella ämnen underlättar och stöder man arbetet för ministeriernas översättare. Dessa ordlistor är i allmänhet två- eller trespråkiga och i dem ges termer på de olika språken för varje begrepp samt olika förklaringar i anslutning till begreppets innehåll eller användningen av termerna samt exempel på användningen.

 

Dessutom utarbetas anvisningar särskilt med tanke på kvistiga orduttryck i engelska statsförvaltningstexter. Länkar till anvisningarna:

 

Ordlistor

Anvisningar orch mallar

Termutredningar

Kontaktpersoner vid ministerierna

Översättningsminnen

 


 

 

Ordlistor

Månadens termer 2012-2014 (fi-sv-en)

Ministrar och ministerier (fi-sv-en-fr-de-es-ru)

Statens ämbetsverk och inrättningar (fi-sv-en-fr-ru)

Statsrådets dokumenttyper på finska och engelska (fi-en)

Tjänstebeteckningar i statsrådets kansli (fi-sv-en)

Lagstiftningsordlista (fi-sv-en)

Klimat- och energiordlista (fi-en)

Influensa A(H1N1) -ordlista (fi-sv-en)

Reglementet för statsrådet -ordlista (fi)

Fågelinfluensa (fi-en)

Elektroniska ordlistor 

 

Anvisningar orch mallar

Ministrarnas och tjänstemännens vikariat – engelska uttryck (fi-en)

Guidelines for translating ministries' texts (en)

Statens ämbetsverk på engelska (fi-en)

Government Style Guide (en)

Hur man skriver rubriker på engelska (fi-en)

Modelluttryck för korrespondens inom statsförvaltningen (fi-en)

Hur man översätter tjänstebeteckningar till engelska.(fi-en)

Mallar för mötes- och besöksprogram (en)

Mallar för mötes- och besöksprogram (fr)

Nyttiga fraser i tal och anföranden (en)

Nyttiga fraser i tal och anföranden (fr)

Rekommendation: hederstitlar översätts inte (fi)

Hur man hänvisar till författningar i engelska texter (fi)

Modellöversättningar för arbetsintyg (fi-en)

Meddelanden för frånvarohanteraren (fi-sv-en)

Brev på engelska (fi-en)

 

Termutredningar

Effektivitets- och resultatprogrammet, termer (fi-sv-en)

Motsvarigheter till verben "ohjata" och "valvoa" (fi-en)

Julhälsningar (fi-sv-en-fr-de-ru-it-es-ca-se-pt-sl-et)

Valterminologi och -material (fi-en)

Motsvarigheter till begreppet "pääsääntöisesti" (fi-en)

Grundad anledning (fi-en)

Motsvarigheter till verbet "käsitellä" (fi-en)

Motsvarigheter till begreppen "lähtökohta" och "lähtökohtaisesti" (fi-en)

-kin, -kaan, -kään på engelska (fi-en)

Motsvarigheter till verbet "vaikuttaa" (fi-en)

-han och -hän på engelska (fi-en)

"Jo" på engelska (fi-en)

"Piirissä" på engelska (fi-en)

Motsvarigheter till begreppet "muun muassa" (fi-en)

Motsvarigheter till begreppen "taho", "toimija", "osapuoli" (fi-en)

Motsvarigheter till begreppen "mahdollinen" och "mahdollisuus" (fi-en)

Motsvarigheter till verbet "pyrkiä" (fi-en)

Motsvarigheter till begreppen "näkemys", "mielipide", "kannanotto", kanta" (fi-en)

Motsvarigheter till verbet "selvittää" (fi-en)

Ministeriernas tjänstebeteckningar som har förleden EU på finska (sv-en-de-fr)

Motsvarigheter till begreppen "kehittyä" och "kehittää" (fi-en)

Motsvarigheter till verbet "tehdä" (fi-en)

 

Kontaktpersoner vid ministerierna

Experter på engelska vid ministerierna

Kontaktpersoner för författningsöversättningar

 

Översättningsminnen

Regeringsperioden 2007-2011 fi-en (zip-fil, 11 MB)

Regeringsperioden 2011-2015 fi-en (zip-fil, 3,14 MB)