FI SV

Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset.

Tulevaisuuskatsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla. Niiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Tiivis tietopaketti kunkin hallinnonalan merkittävimmistä kehitystekijöistä, keskeisistä ongelmakohdista ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista on tuotettu vuosina 2003 ja 2006, 2010 ja 2014. Vuoden 2014 katsaukset julkistettiin 3.10.2014.

Valtioneuvoston kanslian tiedote 3.10.2014

Aiempien vuosien katsauksia voi tiedustella ministeriöistä.

Tulevaisuuskatsaukset 2014

Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Tiedotteet, verkkouutiset ja blogit 3.10.2014

Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö

Toimintaympäristönkuvaus esittelee poliittisen päätöksenteon ympäristöä

Osana vuoden 2014 tulevaisuuskatsausten valmistelua, ministeriöt julkistivat kesäkuussa 2014 yhteisen toimintaympäristökuvauksen, jonka tarkoituksena on tarjota päättäjille ja kansalaisille virkamiesten näkemykseen perustuva tieto suomalaisen poliittisen päätöksenteon ympäristöstä. Sen valmistelussa kuultiin laajasti eri sidosryhmiä. Virkamiestyö sai myös tukea tutkijoilta ja kansalaisilta huhtikuussa valtionhallinnon otakantaa.fi-foorumilla käydystä keskustelusta.

Toimintaympäristön kuvaus on julkaistu osoitteessa tulevaisuudensuomi.fi. Kuvaus sisältää myös tilastoja, joista osa päivittyy automaattisesti Findikaattori.fi-palvelun kautta.

Toimintaympäristön kuvaus 2014

Lisätietoja

johtava erityisasiantuntija Ulla Rosenström
valtioneuvoston kanslia
p. 0295 160 188