Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset.

Tulevaisuuskatsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla. Niiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Tulevaisuuskatsaukset 2018

Kesällä 2018 ilmestyvien tulevaisuuskatsauksien valmistelutyö on käynnistynyt.

Osana vuoden 2018 tulevaisuuskatsausten valmistelua ministeriöt julkaisivat syyskuussa 2017 yhteisen toimintaympäristökuvauksen muutostekijäkorttien muodossa. Kortit tarjoavat päättäjille ja kansalaisille virkamiesten näkemykseen perustuvaa tietoa tulevaisuuden toimintaympäristön keskeisistä muutoksia ja epävarmuuksista. 

Muutostekijäkortit

Aiemmat tulevaisuuskatsaukset

Tiivis tietopaketti kunkin hallinnonalan merkittävimmistä kehitystekijöistä, keskeisistä ongelmakohdista ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista on tuotettu vuosina 2003 ja 2006, 2010 ja 2014. Aiempien vuosien katsauksia voi tiedustella ministeriöistä.

Tulevaisuuskatsaukset 2014