Tulevaisuusselonteko

Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri on rajattu politiikkapäätösten kannalta keskeisiin strategisiin kysymyksiin 10–20 vuoden ajanjaksolla.

Selonteon käsittelyyn osallistuu hallituksen ohella eduskunta, ja se tarjoaa aineksia myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tulevaisuusselonteon 1. osa on valmistunut

Tulevaisuusselonteon 1. osa "Jaettu ymmärrys työn murroksesta" on valmistunut. Juha Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon teemana on työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Uusimman tulevaisuusselonteon valmistelu käynnistyi maaliskuussa 2016. Työ valmistuu kahdessa osassa vuosina 2017 ja 2018. Selonteossa etsitään vastauksia laajoihin työn tekemisen tulevaisuutta luotaaviin kysymyksiin. Selonteko tuottaa tietoa työn muutoksen merkityksestä ja siitä, miten Suomi voi menestyksekkäästi sopeutua muutokseen.

Valtioneuvoston istunto päätti torstaina 8.6.2017 antaa eduskunnan käsittelyyn tulevaisuusselonteon 1. osan Jaettu ymmärrys työn murroksesta Ensimmäisessä osassa tarkastellaan työn tulevaisuutta, siihen vaikuttavia  tekijöitä sekä sitä mitä muutokset merkitsevät Suomelle. Tuloksena on päivitetty ja punnittu tilannekuva työn tulevaisuudesta noin 20 vuoden aikajänteellä.

Eduskunnalle vuonna 2018 annettavan toisen osan tavoitteena on muodostaa näkemys ratkaisuista, joita tarvitaan, jotta Suomi ja suomalainen työ menestyvät tulevaisuudessa. 

Tulevaisuusselonteon valmistelussa hyödynnetään kansallista ennakoinnin toimintatapaa ja kokeillaan uudenlaisia työskentelymuotoja. Tulevaisuusselonteon lisäksi hallitus pyrkii vahvistamaan jatkuvan ennakoinnin hyödyntämistä strategisessa työskentelyssään. Tämä tarkoittaa ennakointia tukevien prosessien luomista ja sellaisten olemassa olevien prosessien vahvistamista, joilla ennakoinnin näkökulmaa tuodaan päätöksentekoon ja valmisteluun.

Tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn tulevaisuudesta 

Tulevaisuusselonteon 1.osan taustaselvitys Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta 

 

Yhteyshenkilöt

Yksikön päällikkö Taina Kulmala
p. 0295 160 184
etunimi.sukunimi@vnk.fi
valtioneuvoston kanslia

Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen
p. 0295 160 430
etunimi.sukunimi@vnk.fi
valtioneuvoston kanslia

Tutustu myös

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista (2013)

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista (2013)

Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 2013 kestävää kasvua ja hyvinvointia käsittelevän tulevaisuusselonteon. Hallitus linjaa selonteossaan niitä edellytyksiä, joilla kestävää kasvua on mahdollista luoda tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lue lisää

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta (2009)

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta (2009)

Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan lokakuussa 2009 ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050.

Lue lisää