Ennakointi ja tulevaisuustyö

Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti. Tulevaisuuden haasteet ovat moniulotteisia ja keskinäisriippuvia. Elämme maailmassa, jossa päätöksenteossa vaaditaan laajaa ymmärrystä monimutkaisista kokonaisuuksista. Tähän tiedontarpeeseen pyritään vastaamaan tulevaisuuden kehityskulkuja hahmottavalla ennakointityöllä.

Ennakointi auttaa tulevaisuuteen varautumisessa. Se ei ole ennustamista eikä strategioiden laatimista. Ennakoinnin tähtäimessä on tulevaisuuden rakentaminen mahdollisimman perustellun tiedon tai näkemyksen pohjalta. Suomi ja suomalaiset organisaatiot ovat maailman parhaimpia ennakointitiedon tuottajia. Suomessa ennakointityötä tekevät monet toimijat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Valtioneuvoston kanslialla on aktiivinen rooli kansallisessa ennakointiyhteistyössä. Sen tehtävänä tukea ennakointityötä sekä verkostoitumista. Esimerkkeinä tästä työstä ovat kerran vaalikaudessa valmisteltava hallituksen tulevaisuusselonteko sekä ministeriöiden valmistelemat tulevaisuuskatsaukset, joiden valmistelua kanslia koordinoi.

Lisätietoja

Kaisa Oksanen, erityisasiantuntija 
Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160430   etunimi.sukunimi@vnk.fi