FI SV EN

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti, niinpä myös yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta osoitteessa tietokayttoon.fi.

Yhteystiedot

Valtioneuvoston kanslia

Sähköposti: vnteas(at)vnk.fi

projektipäällikkö Sari Löytökorpi
sari.loytokorpi(at)vnk.fi
p. 0295 160 187

tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith
anna-kaisa.lahteenmaki-smith(at)vnk.fi
p. 0295 160 166

erityisasiantuntija Risto Alatarvas
risto.alatarvas(at)vnk.fi
p. 0295 160 024

taloussihteeri Juho Jokinen
juho.jokinen(at)vnk.fi
p. 0295 160 096

projektisuunnittelija Sanna Malkki
sanna.malkki(at)vnk.fi
p. 0295 160 312