FI SV EN

Valtioneuvoston viestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä. Se hoitaa muun muassa hallituksen neuvotteluihin, iltakouluihin ja ministerivaliokuntiin liittyvää viestintää sekä järjestää pääministerin ja koko hallituksen tiedotustilaisuudet.

Viestintäosasto sovittaa yhteen valtionhallinnon viestintää erityisesti kriisitilanteissa sekä koordinoi valtionhallinnon EU-viestintää ja ministeriöiden yhteistä strategista viestintää. Yhteen sovittaminen tapahtuu esimerkiksi antamalla suosituksia ja koordinoimalla toimintaa.

Valtioneuvoston viestintätoimintojen arviointi

Valtioneuvoston kanslia asetti helmikuussa 2016 työryhmän arvioimaan valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestintää. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa viestintätoimintojen nykytila ja kehittämistarpeet. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotuksia siitä, miten valtioneuvoston tulisi viestiä vuonna 2020 ja miten viestintätoimintoja voitaisiin uudista, tehostaa ja yhteensovittamista vahvistaa.

Työryhmän arviointiraportti valmistui lokakuussa 2016.

Valtioneuvoston kanslian tiedote 5.10.2016

Arviointiraportti