Valtioneuvoston viestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä. Se hoitaa muun muassa hallituksen neuvotteluihin ja ministerivaliokuntiin liittyvää viestintää sekä järjestää pääministerin ja koko hallituksen tiedotustilaisuudet.

Viestintäosasto sovittaa yhteen valtionhallinnon viestintää erityisesti kriisitilanteissa sekä koordinoi valtionhallinnon EU-viestintää ja ministeriöiden yhteistä strategista viestintää. Yhteen sovittaminen tapahtuu esimerkiksi antamalla suosituksia ja koordinoimalla toimintaa.

Lisätietoja

Päivi Paasikoski, viestintäpäällikkö 
Valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto 0295160136   etunimi.sukunimi@vnk.fi


Anne Sjöholm, viestintäpäällikkö 
Valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto 0295160135   etunimi.sukunimi@vnk.fi