FI SV EN

Valtioneuvoston viestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä. Se hoitaa muun muassa hallituksen neuvotteluihin, iltakouluihin ja ministerivaliokuntiin liittyvää viestintää sekä järjestää pääministerin ja koko hallituksen tiedotustilaisuudet.

Viestintäosasto sovittaa yhteen valtionhallinnon viestintää erityisesti kriisitilanteissa sekä koordinoi valtionhallinnon EU-viestintää ja ministeriöiden yhteistä strategista viestintää. Yhteen sovittaminen tapahtuu esimerkiksi antamalla suosituksia ja koordinoimalla toimintaa.

Valtioneuvoston viestintätoimintojen arviointi – kehitystrendit

Valtioneuvoston kanslia asetti 29.2.2016 työryhmän arvioimaan valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestintää. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa viestintätoimintojen nykytila ja kehittämistarpeet. Arvioinnissa selvitetään, miten valtioneuvoston tulisi viestiä vuonna 2020 ja miten viestintätoimintoja voidaan uudistaa, tehostaa ja yhteensovittamista vahvistaa.

Työryhmän puheenjohtaja on toimittaja, filosofian maisteri Jari Tourunen. Muita jäseniä ovat puolustusministeriön entinen viestintäjohtaja Jyrki Iivonen ja sosiaalisesta mediasta ja toimintaympäristön seurannasta vastaava päällikkö Tuija Aalto Yleisradiosta. Työryhmän työn on määrä olla valmis 30.6.2016 mennessä.

Arviointiryhmä on työnsä aluksi pohtinut kehitystrendejä, jotka erityisesti heijastuvat valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestintään lähivuosien aikana. Arviointiryhmän kokoamassa valtioneuvoston viestinnän visio -muistiossa nostetaan esiin julkishallinnon viestintään vaikuttavia kehitystrendejä. Ryhmä ottaa mielellään vastaan aiheeseen liittyviä kommentteja ja ehdotuksia.

Jari Tourunen, jari.tourunen(at)prosynthesis.fi, jari.tourunen(at)basket.fi, p. 0400 560 836
Tuija Aalto, tuija.aalto(at)yle.fi, p. 040 722 0709
Jyrki Iivonen, jyrki.iivonen(at)saunalahti.fi, p. 045 276 2490

Valtioneuvoston viestinnän visio ja kehitystrendit
Tiedote 8.3.2016

Keskustelua Twitterissä: #VNVIE2020