FI SV EN

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita ja säännöksiä

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus kertoo valtionhallinnon viestinnän tavoitteista, periaatteista, keinoista ja organisoinnista. Viestintäsuositus uudistettiin syyskuussa 2010.

Valtioneuvoston strategisen viestinnän linjaukset

Strategisen viestinnän toimia ja välineitä käytetään valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavien periaatteellisesti tärkeiden asioiden viestinnässä. Kyse voi myös olla muista, pääministerin, vastuuministereiden tai hallituksen määrittelemistä yhteisistä projekteista tai kärkihankkeista.

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintää koskevat ohjeet uudistettiin vuonna 2013.

Valtionhallinnon viestintää koskevia ja sivuavia säädöksiä sekä muita ohjeita ja suosituksia