FI SV EN

Virasto- ja toimitilapalvelut

Valtioneuvoston kanslia vastaa ministeriöiden virasto- ja toimitilapalveluista.

Virastopalvelut

Virastopalveluihin kuuluvat kuljetuspalvelut, postin jakaminen, kokousjärjestelyt, asiakaspalvelu ja tukipalvelut eri tilaisuuksissa. Kuljetusryhmä vastaa valtioneuvoston ja ministeriöiden johdon henkilökuljetuksista.

Ministeriöiden toimitilat

Ministeriöt sijaitsevat pääsääntöisesti Helsingin keskustassa. Ministeriöiden tilat ovat ensisijaisesti valtion omistamissa kiinteistöissä. Senaatti-kiinteistöt vastaa tiloihin tehtävistä muutostöistä ja tiloihin liittyvistä sovituista palveluista.

Toimitilaratkaisut

Valtioneuvoston kanslia päättää ministeriöiden tiloista ja sijoittumisesta. Ministeriöiden tilaratkaisut toteutetaan valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti yhdessä ministeriöiden kanssa. Työympäristöratkaisuna on pääsääntöisesti monitilatoimisto tai -ympäristö. Tämä mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön.