Valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistaminen

Valtioneuvoston kanslia asetti  4. maaliskuuta 2016 työryhmän selvittämään valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistamista. Viestintäsuositus päivitettiin edellisen kerran vuonna 2010.
Valtionhallinnon viestintäsuositus 2010

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miltä osin nykyinen viestintäsuositus edellyttää uudistamista ja laatia esitys päivitetyksi suositukseksi. Uudessa viestintäsuosituksessa on huomioitava erityisesti valtionhallinnon viestinnän asema ja tehtävä muuttuvassa viestinnän toimintaympäristössä.

Tehtävänä on myös kuvata viestinnän merkitystä strategisessa johtamisessa sekä linjata poliittisen ja virkamiesviestinnän suhdetta. Muita tärkeitä osa-alueita ovat muun muassa kansalaisviestintä, muuttuva mediakenttä, viestinnän uudet muodot, medialukutaito ja viestinnän vaikuttavuus.

Työryhmän asettamispäätös