VISU


VISU
Hankenumero

VNK005:00/2016

Asettaja

Valtioneuvoston kanslia
Viestintäosasto

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

Fri Mar 04 00:00:00 EET 2016

Toimikausi/aikataulu

Tue Mar 01 00:00:00 EET 2016 - Sat Dec 31 00:00:00 EET 2016

Yhteyshenkilö

Viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski, valtioneuvoston kanslia

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Valtioneuvoston kanslia asetti 4. maaliskuuta työryhmän selvittämään valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistamista.

Tavoitteet

Uudessa viestintäsuosituksessa on huomioitava erityisesti valtionhallinnon viestinnän asema ja tehtävä muuttuvassa viestinnän toimintaympäristössä.

Tehtävänä on myös kuvata viestinnän merkitystä strategisessa johtamisessa sekä linjata poliittisen ja virkamiesviestinnän suhdetta. Muita tärkeitä osa-alueita ovat muun massa kansalaisviestintä, muuttuva mediakenttä, viestinnän uudet muodot, medialukutaito ja viestinnän vaikuttavuus.

Tausta

Valtionhallinnon viestintäsuositus päivitettiin edellisen kerran vuonna 2010.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Kokouspalkkioita ei makseta. Työryhmä ei voi tehdä valtioneuvoston kansliaa sitovia tilauksia eikä muita sopimuksia ilman valtioneuvoston kanslian hyväksymistä.Työryhmän mahdolliset kokous- tai tutustumismatkat säännöllisen kokouspaikkakunnan ulkopuolelle edellyttävät valtioneuvoston kanslian lupaa. Hankkeen kustannukset kuten mahdolliset asiantuntijapalkkiot maksetaan valtioneuvoston kanslian varoista.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka

Asiasanat

Hallinto, Valtion virastot, Valtioneuvosto, Viestintä

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Sipilä Juha, Mantila Markku

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Paasikoski Päivi viestintäpäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Haapa-aho Olli viestintäpäällikkö valtioneuvoston kanslia Varapuheenjohtaja
Jussi Toivanen johtava viestintäasiantuntija valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Norvanto Keijo apulaisosastopäällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Pärnänen Kati viestintäjohtaja oikeusministeriö Jäsen
Merivirta-Helle Marjo viestintäjohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Meretniemi Milla viestintäpäällikkö sisäministeriö Jäsen
Marjamäki Pipsa viestintäjohtaja Kansaneläkelaitos Jäsen
Stjärnstedt Juha viestintäpäällikkö Liikennevirasto Henkilökohtainen varajäsen
Latvala Minna viestintäpäällikkö Kansaneläkelaitos Henkilökohtainen varajäsen
Nevala Saara tiedottaja sisäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Liukkonen Mervi viestintäjohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Häkkinen Vesa yksikön päällikkö ulkoasiainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Vallisaari Eeva viestintäpäällikkö oikeusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Kiljunen-Ruotsalainen Rauha viestintäpäällikkö Liikennevirasto Jäsen
Juha Stjärnstedt viestintäpäällikkö Liikennevirasto Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

13 asiakirjaa


 1. Helsingin hallinto-oikeuden lausunto valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistamisesta

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016  Helsingin hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405807/LAUSUNTO_20170202174000_405807.ODT


 2. Julkisen alan tiedottajat ry:n lausunto Valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistaminen VNK005:00/2016

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405808/LAUSUNTO_20170202174000_405808.PDF


 3. Kehitysvammaliitto/Selkokeskuksen lausunto;Valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistaminen

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405810/LAUSUNTO_20170202174000_405810.PDF


 4. Kotimaisten kielten keskus; lausunto valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistamisesta

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016  Kotimaisten kielten keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405812/LAUSUNTO_20170202174000_405812.PDF


 5. Fimea; lausunto valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistamisesta

  Mon Oct 10 00:00:00 EEST 2016  Fimea
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405806/LAUSUNTO_20170202174000_405806.PDF


 6. Helsingin kaupungin lausunto valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistamisesta VNK005:00/2016

  Mon Oct 10 00:00:00 EEST 2016 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405809/LAUSUNTO_20170202174000_405809.PDF


 7. Kirkkohallituksen lausunto; Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi

  Fri Oct 07 00:00:00 EEST 2016  Kirkkohallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405811/LAUSUNTO_20170202174000_405811.TXT


 8. Korkeimman hallinto-oikeuden lausunto työryhmän ehdotuksesta uudistetuksi valtionhallinnon viestintäsuositukseksi

  Fri Oct 07 00:00:00 EEST 2016  Korkein hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405813/LAUSUNTO_20170202174000_405813.PDF


 9. Lausunto Ilmatieteen laitos; VNK/274/05/2016 Valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistaminen VNK005:00/2016

  Wed Sep 28 00:00:00 EEST 2016 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405814/LAUSUNTO_20170202174000_405814.PDF


 10. Lausunto, OKV;VNK/274/05/2016 Valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistaminenVNK005:00/2016

  Tue Sep 20 00:00:00 EEST 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. VNK:n lausuntopyyntö valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistamisesta

  Mon Sep 19 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/257733/LAUSUNTOPYYNTO_20160919101501_257733.PDF


 12. Asettamispäätös; Valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistaminen

  Wed Mar 23 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21699/405805/ASETTAMISPAATOS_20170202174000_405805.PDF


 13. Asettamispäätös

  Fri Mar 04 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja